Vos Techniek heeft een duidelijke visie op gezondheid en vitaliteit. Vos Techniek wil zich richten op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, waarbij hun gezondheid en vitaliteit zeer belangrijk wordt gezien, aangezien men langer moet werken. Preventief onderzoek hiernaar is beter dan “genezen” achteraf. Iedere medewerker zal ook in de toekomst duurzamer inzetbaar zijn.

De beoogde resultaten van de organisatiescans en het PMO zijn het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, het inzicht bij de medewerkers m.b.t. hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. werk en gezondheid en het inzicht bij de medewerkers in hun eigen vitaliteit. Daarnaast levert het PMO voor Vos Techniek meer zicht op het integraal gezondheidsbeleid.

In dit kader heeft Vos Techniek adviseurs van Happy Business ingeschakeld om te ondersteunen bij de genoemde activiteiten, die door het Europees Sociaal Fonds mede mogelijk gemaakt zijn.

 

Vlag EU met tekst Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal fonds van de Europese Unie