Service en onderhoud

Oplossing aan de bron
Doet zich een storing voor, dan wilt u graag snel een oplossing. Voor nu en in de toekomst. Voor acute problemen staat de 24-uurs storingsdienst van Vos Techniek voor u paraat. U krijgt directe ondersteuning bij stilstand van uw machines. Daarbij is ons streven de schade zoveel mogelijk te beperken. De oplossing zoeken wij zo dicht mogelijk bij de bron. Met een goed onderhoudsplan kunnen we storingen zoveel mogelijk voor zijn. Wij kunnen voor u een maatwerk service- en storingscontract opstellen, waarmee er altijd een snelle technische oplossing voor handen is.
Vos Techniek staat 24/7 telefonisch paraat. Meld uw spoedeisende storingen van elektrotechnische of elektromechanische aard direct op T (055) 357 88 22. Onze vakmensen staan u persoonlijk te woord. Afhankelijk van het type storing, schakelen wij de juiste servicetechnicus in. Uw bedrijfsproces moet zo min mogelijk hinder ondervinden. Moet de storing nu opgelost worden, dan neemt de servicetechnicus direct actie. Gaat u voor zekerheid en een snelle oplossing? Sluit dan een servicecontract af.
Als werkgever draagt u volgens de Arbowet verplicht zorg voor een veilige werkomgeving. Bij die verplichting hoort een periodieke inspectie van uw elektrotechnische installatie, de NEN 3140 Inspectie. Nieuwe installaties moeten voldoen aan de NEN 1010 inspectie. Vos Techniek voert deze inspecties graag voor u uit met gekwalificeerde en gediplomeerde inspecteurs.
Onderdeel van de NEN 3140 is de keuring van elektrische arbeidsmiddelen, dat zijn alle middelen met een stekker. Deze keuring kan Vos Techniek voor u verzorgen. Als bewijs van keuring voorzien we elk gekeurd arbeidsmiddel van een sticker en wanneer gewenst een keuringsrapport.
Om storingen, onnodig energieverbruik en brandschade te voorkomen, voert VOS techniek thermografisch onderzoek uit. We meten dan de warmteontwikkeling binnen elektrotechnische installaties. Het resultaat is een momentopname, periodieke herhaling van thermografisch onderzoek is noodzakelijk. Temperatuurverhogingen of -afwijkingen signaleren we zo vroegtijdig. Thermografie is een heel zinvolle aanvulling op de periodiek voorgeschreven inspecties, in het kader van NEN 3140, van elektrische installaties en kunnen we in een maatwerk onderhoudscontract voor u opnemen.
Voorkomen is beter dan genezen. Vos Techniek biedt u maatwerk onderhoudscontracten waarin de genoemde periodieke metingen zijn opgenomen. U heeft er geen omkijken naar en mag rekenen op een hogere machinebeschikbaarheid. Wij lopen graag met u door uw machinepark voor een advies op maat. Neem contact op voor een afspraak.