De kunst van nieuwbouw

Onze opdrachtgever levert halffabricaten voor de bouw of aan de bouw gerelateerde markten. De afhandeling van eindproducten moest beter gestroomlijnd worden. Daarom werden twee nieuwe machines gekocht. Vos Techniek heeft geholpen bij het plaatsen en aansluiten. Naast deze levering is ook een bestaande machine verplaatst om zo de doorloop van producten zo efficiënt mogelijk te laten lopen.

Vos Techniek nam het voortouw in de samenwerking met de opdrachtgever. We voerden de installatie en inbedrijfstelling uit onder het motto: “We gaan pas weg als het werkt”. Een internationale klus, we werkten met Tsjechische, Estlandse en Italiaanse leveranciers.

Uiteraard speelden planning en minimale downtime een doorslaggevende rol. De opdrachtgever wilde zijn investering zo spoedig mogelijk operationeel krijgen en dat is naar tevredenheid gelukt.